QUÈ SAPS SOBRE EL CALVARI DE POLLENÇA?

L'escalonada del Calvari de Pollença és una obra monumental fotografiada infinites vegades i recorreguda constantment pels pollencins i visitants. Però, que en sabem realment sobre aques Patrimoni Cultural de Pollença.QUÈ SAPS SOBRE EL CALVARI DE POLLENÇA? Com es deia antigament el petit puig on hi ha ubicat el Calvari?

Pregunta  1  de  10

1)  Com es deia antigament el petit puig on hi ha ubicat el Calvari?

Pregunta  2  de  10

2)  Quin és el primer tram d’escalons del Calvari que va ser construït?

Pregunta  3  de  10

3)  Qui és l’autor del relleu de fusta situat al frontal de l’altar de l’oratori del Calvari?

Pregunta  4  de  10

4)  On estava situada la llimonera on es tancaven els presos fins ben entrat el segle XX?

Pregunta  5  de  10

5)  Després de la conquesta de Mallorca l’any 1229, els templaris passaren a ser els propietaris del puig on ara hi ha el Calvari. Quin us li donaren durant els primers segles?

Pregunta  6  de  10

6)  Quina important festa religiosa té per escenari l’escalonada del Calvari de Pollença?

Pregunta  7  de  10

7)  En quin any es va acabar de fer l’actual oratori del Calvari?

Pregunta  8  de  10

8)  Quin any s’inaugurà el tram més modern d’escalonada que uneix el carrer Jesús i la plaça dels Seglars?

Pregunta  9  de  10

9)  Amb les desamortitzacions de Mendizabal la finca del Calvari passà a mans de l’estat, però l’any 1860 un conegut pollencí la va adquirir en subhasata pública. Qui era?

Pregunta  10  de  10

10)  Segons Mateu Cerdà Martín al llibre “El Calvari de Pollença: Història, espiritualitat i art”, quin any es donaren per finalitzades les obres de l’escalonada del Calvari?

Terminaste!

Debes ingresar tu nombre:Este test fue respondido 94 veces

Ver Ranking

 

Crea tu propio test!

Crear Test

Este test fue creado por nuestros usuarios. La validez de las respuestas no es verificada.